Vizija, misija

Atnaujinta: 2016 lapkričio 27

Vizija

           Hermano Zudermano gimnazija – moderni švietimo įstaiga, teikianti kokybišką ugdymą, atsižvelgiant į Europos kalbų politiką, plėtojant daugiakultūrę aplinką, kryptingai apsirūpinant ištekliais, reikalingais kokybiškam ugdymui organizuoti.

 

Misija

        Teikti mokiniams visapusišką, kokybišką ugdymą, padedantį sėkmingai integruotis į daugiakultūrę aplinką;

rengti mokinius tarptautiniam vokiečių kalbos II laipsnio diplomo egzaminui, plėsti įvairias galimybes tobulinti mokinių vokiečių kalbos kalbinių įgūdžių tobulinimui.

 

Filosofija

      „Mylėti gyvenimą per darbą – priartėti prie pačių gyvenimo paslapties gelmių“ (K. Džibranas)