Respublikiniai projektai

Atnaujinta: 2019 rugpjūčio 27

sppc logo

LionsQuestLogo 1

Projektai: Lions Quest Lietuva

Gimnazijoje yra diegiamos šios socialinio ir emocinio ugdymo Lions Quest programos:

  • "Laikas kartu" (1-4 kl.) (nuo 2019 m. rugsėjo mėn.);
  • "Paauglystės kryžkelės" (5-8 kl.);
  • "Raktai į sėkmę" (I-II gimn. kl.).

Pagrindiniai LIONS QUEST programų uždaviniai:

  1. Vykdyti pozityviąją prevenciją.
  2. Ugdyti asmenybę ir formuoti gyvenimo įgūdžius.
  3. Kelti akademinius pasiekimus per socialinį ir emocinį mokymąsi.
  4. Skatinti mokymąsi per savanorystę.

Socialinio ir emocinio ugdymo programų diegimas gimnazijoje finansuojamas Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis.

Klasių vadovai, savo klasėse diegiantys programą,  yra dalyvavę mokymuose, gavo metodinės medžiagos komplektus, dalis mokinių gavo pratybų sąsiuvinius.

Plačiau apie programas galima pasiskaityti:  http://lions-quest.lt/

 

 

logo klaipedos krastasLRKM logo LT visi 01 300x107LTK Logotipas 300x116

 

 

 

  2013 - 2015 m.  projektai