Tarptautiniai projektai

Atnaujinta: 2018 gruodžio 27

Augant migracijai į mokyklas ateina vis daugiau vaikų kalbančių keliomis kalbomis. Todėl tėvai ir mokytojai susiduria su naujais iššūkiais.

2016-2019 m.  vykdomas Erasmus+ projektas „Traveler between Wor(l)ds“, kurio metu planuojame sukurti mokomąją programėlę vaikams tema „Daugiakalbis mokymas”, kuri padės mokytojams skatinti daugiakalbystę pamokose.

 

2016 - 2018 m.  gimnazijoje vykdomas tarptautinis erasmus+ projektas  „Deutsch.info – didactic adaption for classroom use“.  Projekto metu bus sukurta nemokama daugiakalbė ( 19 kalbų) vokiečių kalbos mokymo(si) platforma, sukurta dirbti mokytojams pamokoje, mokant vokiečių kalbos A1 - B2 lygiu įvairaus amžiaus vaikus nuo 6 iki 19 m. 

Nuoroda:  https://deutsch.info/lt

 

 

 

 

 

 

2013 - 2015 m. projektai

 

eTwinning - mūsų gimnazijoje

 

     Švietimo mainų paramos fondas kartu su Švietimo ir mokslo ministerija liepos 1-3 d. Vilniuje organizavo seminarą, tautiškumo puoselėjimo tema „Tautiškumo ugdymas eTwinning projektuose“.

     Seminare dalyvavo daugiau kaip 60 pedagogų, dirbančių formaliojo arba neformaliojo lituanistinio švietimo mokyklose Lietuvoje, Airijoje, Jungtinėje karalystėje, Islandijoje, Norvegijoje, Rusijos, Lenkijoje ir Baltarusijoje. Patirties organizuojant eTwinning projektinę veiklą sėmėsi ir dvi mūsų gimnazijos mokytojos I. Montvydienė ir N. Aleksandrovienė.

     Seminaro metu buvo gvildenama idėja, kaip skatinti kurti nacionalinius bendradarbiavimo projektus platformoje eTwinning tarp lietuvių mokytojų gyvenančių Lietuvoje ir už jos ribų, taip puoselėjant lietuvių tautiškumą.

     Užregistruoti 8 nacionaliniai projektai, kurių vienas „Ten, kur jūra barsto gintarą“ bus vykdomas mūsų gimnazijoje.

     Projektas bus vykdomas bendradarbiaujant su:

                     Baltarusijos Lituanistine Pelesos vidurine mokykla

                     Klaipėdos Baltijos gimnazija

                     Prienų raj. Jiezno gimnazija

                     Vilniaus J. Basanavičiaus gimnazija

                     Klaipėdos raj. Drevernos pagrindine mokykla

 Oficiali „Ten, kur jūra barsto gintarą“ projekto svetainė:

http://twinspace.etwinning.net/9084/home