Tarptautiniai projektai

Atnaujinta: 2019 Kovas 18

2018.09.01 - 2021.08.31

Erasmus+ projektas - PASIRINKIMŲ ĮVAIROVĖS SAMPRATA (Vielfalt gemeinsam verstehen - Unterrichtsmodule und Methodenvorschläge zur Förderung kritischer und differenzierter

Perspektiven auf Identität und Diversität)

Vykstantys pokyčiai visuomenėje , tokie kaip tarpeuropinė ir tarptautinė migracija bei globalizacija, veikia švietimo sistemas, suteikia ne tik naujų galimybių, bet ir yra didžiulis iššūkis mokykloms bei kitoms švietimo institucijoms.

Tam, kad visuomenė būtų pasiruošusi priimti šiuos pokyčius, būtina keisti ugdymo sampratą. Šiuolaikiniai mokytojai turėtų ne tik gebėti perduoti dalykines žinias, bet ir įgyti atitinkamas socialines kompetencijas, suprasti mokinius bei skatinti jų suvokimą apie visuomenėje vykstančius pokyčius, lygias galimybes, diskriminaciją bei pasirinkimų įvairovę.

Projekto metu ekspertai parengs medžiagą pamokoms bei sukurs darbo metodus, skatinančius kritinį mąstymą diskutuojant apie identitetą ir pasirinkimų įvairovę.

Projekto tikslas – sukurti mokomąjį paketą internetinėje erdvėje, siekiant patenkinti antidiskriminacinės metodinės medžiagos poreikį.

Planuojama sukurti:

  • mokomoji medžiaga ir metodinės nuorodos internete 7 Europos kalbomis (DE, SI, BG, PO, RO, LT, GR);
  • naudojimosi vadovas pedagogams;
  • 8 šalių pedagogų mokymai;
  • Metodinė medžiaga seminarų vadovams;
  • Diskusijų forumas pedagogams.

Tikslinės grupės: pedagogai, mokyklų tobulinimo centras, pedagogų kvalifikacijos centrai.

 

 

Augant migracijai į mokyklas ateina vis daugiau vaikų kalbančių keliomis kalbomis. Todėl tėvai ir mokytojai susiduria su naujais iššūkiais.

2016-2019 m.  vykdomas Erasmus+ projektas „Traveler between Wor(l)ds“, kurio metu planuojame sukurti mokomąją programėlę vaikams tema „Daugiakalbis mokymas”, kuri padės mokytojams skatinti daugiakalbystę pamokose.

 

 

2016 - 2018 m.  gimnazijoje vykdomas tarptautinis erasmus+ projektas  „Deutsch.info – didactic adaption for classroom use“.  Projekto metu bus sukurta nemokama daugiakalbė ( 19 kalbų) vokiečių kalbos mokymo(si) platforma, sukurta dirbti mokytojams pamokoje, mokant vokiečių kalbos A1 - B2 lygiu įvairaus amžiaus vaikus nuo 6 iki 19 m. 

Nuoroda:  https://deutsch.info/lt

 

 

 

 

 

 

2013 - 2015 m. projektai

 

eTwinning - mūsų gimnazijoje

 

     Švietimo mainų paramos fondas kartu su Švietimo ir mokslo ministerija liepos 1-3 d. Vilniuje organizavo seminarą, tautiškumo puoselėjimo tema „Tautiškumo ugdymas eTwinning projektuose“.

     Seminare dalyvavo daugiau kaip 60 pedagogų, dirbančių formaliojo arba neformaliojo lituanistinio švietimo mokyklose Lietuvoje, Airijoje, Jungtinėje karalystėje, Islandijoje, Norvegijoje, Rusijos, Lenkijoje ir Baltarusijoje. Patirties organizuojant eTwinning projektinę veiklą sėmėsi ir dvi mūsų gimnazijos mokytojos I. Montvydienė ir N. Aleksandrovienė.

     Seminaro metu buvo gvildenama idėja, kaip skatinti kurti nacionalinius bendradarbiavimo projektus platformoje eTwinning tarp lietuvių mokytojų gyvenančių Lietuvoje ir už jos ribų, taip puoselėjant lietuvių tautiškumą.

     Užregistruoti 8 nacionaliniai projektai, kurių vienas „Ten, kur jūra barsto gintarą“ bus vykdomas mūsų gimnazijoje.

     Projektas bus vykdomas bendradarbiaujant su:

                     Baltarusijos Lituanistine Pelesos vidurine mokykla

                     Klaipėdos Baltijos gimnazija

                     Prienų raj. Jiezno gimnazija

                     Vilniaus J. Basanavičiaus gimnazija

                     Klaipėdos raj. Drevernos pagrindine mokykla

 Oficiali „Ten, kur jūra barsto gintarą“ projekto svetainė:

http://twinspace.etwinning.net/9084/home