Aktuali informacija

2018 gruodžio 12
 

INFORMUOJAME DĖL PAGRINDINIO PRIĖMIMO Į MOKYKLAS MOKYTIS 2019–2020 MOKSLO METAIS VYKDYMO TERMINŲ NUSTATYMO:

SVARBU : Iki 2019 m. balandžio 15 d. prašome pateikti vokiečių kilmę įrodančius dokumentus (jeigu turite). Dokumentus prašome pateikti gimnazijos raštinėje darbo dienomis 8.00-16.30 val.

Balandžio 30 d. 14 val. 305 kab. vyks vokiečių kalbos mokėjimo vertinimas mokiniams, pageidaujantiems 2019-2020 m.m. mokytis 2-8 kl. bei I-IV  gimn. kl. Apie dalyvavimą vertinime pranešti iki š.m. balndžio 15  d. e. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 1. Pagrindinio priėmimo į mokyklas mokytis 2019–2020 mokslo metais I etapas vykdomas 2019 m. gegužės 8–14 d., II etapas – 2019 m. gegužės 15–19 d.
 2. Prašymų mokytis registravimas informacinėje priėmimo į mokyklas sistemoje nutraukiamas 2019 m. gegužės 6 d. ir atnaujinamas 2019 m. gegužės 20 d.
 3. Asmenys, pasirinkę Sistemos pagrindu priskirtas mokyklas, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų mokykloms pateikia tokius priėmimo dokumentus:
  --prašymus mokytis, kurie išspausdinami iš Sistemos mokyklose ar pačių asmenų iš anksto. Prašymus asmenys pasirašo;
   -priimtų mokytis asmenų tapatybę patvirtinančius dokumentus (jų kopijas);
   -specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus (jų kopijas) teisės aktųnustatyta tvarka;
   -įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi
   -pasiekimus (jų kopijas). Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo
   -pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas.
   -kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys ir į mokyklas priimti asmenys papildomai pateikia dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos savivaldybės įsipareigoja kompensuoti mokykloms ūkio lėšas bendros sutarties tarp savivaldybių pagrindu (jeigu tokia sutartis pasirašyta).
   -tęsiant mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programas tose pačiose mokyklose, mokykloms teikiami tik iš Sistemos išspausdinti ir pasirašyti prašymai.
MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
 

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2019–2020 MOKSLO METAMS

              Pranešame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-25 įsakymu Nr. AD1-183 nustatyta, kad prašymai mokytis 2019–2020 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti:

 • nuo š. m. vasario 7 d. 10 val. į I–IV gimnazines klases, 9–10 jaunimo ir specialiąsias klases, I–III socialinių įgūdžių ugdymo klases;
 • nuo š. m. vasario 12 d. 10 val. į 6–8 klases;
 • nuo š. m. vasario 19 d. 10 val. į 5 klases;
 • nuo š. m. vasario 26 d. 10 val. į 2–4 klases;
 • nuo š. m. kovo 5 d. 10 val. į 1 klases.

Prašymai Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio, iš pradinio į pagrindinio, iš pagrindinio į vidurinio).

Į gimnazijas tautinių mažumų mokiniams (įskaitant vokiečių tautinių mažumų mokinius, pageidaujančius mokytis vokiečių kalbos) priimami asmenys, užregistravę prašymus Sistemoje. Jeigu norinčiųjų mokytis yra daugiau nei laisvų vietų, pirmiausia priimami visi asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje gimnazijoje, Savivaldybės teritorijoje gyvenantys tautinių mažumų ir kiti asmenys, kurių broliai ir seserys prašymų pateikimo metu jau mokosi toje gimnazijoje;

Konsultuojantis asmuo gimnazijoje: raštinės administratorė Jolita Bakanauskaitė tel. 8 46 346 249 arba  8 686 18256 

Daugiau informacijos dėl priėmimo rasite čia

Aktualiausia su priėmimu 2019–2020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės titulinio puslapio paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.

 TEIKTI PRAŠYMUS ČIA: https://svietimas.klaipeda.lt/                                                             

Hermano Zudermano gimnazijos direktorės Jolitos Andrijauskienės metinės veiklos ataskaitos projektas. Pastabas ir pasiūlymus iki sausio 30 d. teikite el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Kovo 20 d. II a klasės mokinė Dovilė Kalinauskaitė dalyvavo gamtosauginiame forume skirtame Žemės dienai paminėti „Farmacinės atliekos - grėsmė Baltijos jūrai”, kuris vyko Klaipėdos jūrų uosto direkcijoje. Mokinė pristatė savo atliktą tyrimą „Seni vaistai atgal pardavėjams”. Dėkojame Dovilei už puikų darbą ir biologijos mokytojai, Živilei Žilienei, už paruošimą.

                    

Kviečiame pasidžiaugti 6-7 kl. mokinių kalėdiniais piešiniais.

Nuoroda:

https://inute.jimdo.com/galerija/