Finansinės ataskaitos

Atnaujinta: 2022 balandžio 15

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ 2021 M. IV KETVIRTIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ 2021 M. III KETVIRTIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ 2021 M. II KETVIRTIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ 2021 M. I KETVIRTIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ 2020 M. IV KETVIRTIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ 2020 M. III KETVIRTIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ 2020 M. II KETVIRTIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ 2019 M. III KETVIRTIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ 2019 M. II KETVIRTIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ 2019 M. I KETVIRTIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETVIRTIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ 2018 M. III KETVIRTIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ 2018 M. II KETVIRTIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ 2018 M. I KETVIRTIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ 2017 M.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA ( BALANSAS) 2017 M. III KETVIRTIS

2017 M. I PUSMEČIO FINANSINĖ ATASKAITA

2017 M. I KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA 1,2,3,4,5,6,7,8

2016 M. III KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2016 M. III KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2016 M. III KETVIRČIO TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 M. I PUSMEČIO FINANSINĖ ATASKAITA

2016 M. I KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA

2015 M. FINANSINĖ ATASKAITA 1, 2, 3, 4, 5, 6.

2015 M. III KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 1

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS (1), (2)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (1), (2)

FINANSAVIMO SUMŲ ATASKAITA (1), (2)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2015-08-10 (1), (2), (3)

PINIGINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2014-12-31 (2)

2013 M. I KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA

2013 M. II KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA

2013 M. III KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITAPINIGINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2014-12-31(1)

2012 M. I KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA

2012 M. II KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA

2012 M. III KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA

2012 M. III KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMŲ ATASKAITA

2012 M. FINANSINĖ ATASKAITA