Vadovo darbotvarkė

Atnaujinta: 2020 gruodžio 28

 Skelbiama informacija apie įstaigos vadovo įstaigoje iš anksto numatytus viešus susitikimus (posėdžius, pasitarimus ar kitus panašius darbinius susitikimus), kuriuose, be įstaigų darbuotojų, dalyvauja ir kiti privačių interesų turintys asmenys.

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Direktorė          Jolita Andrijauskienė

Atostogauja iki 2021 m. sausio 8 d.