Priėmimas į gimnaziją

Zuletzt aktualisiert: 12 Dezember 2018

PRIĖMIMAS Į GIMNAZIJĄ 2019-2020 M.M.

Informuojame, kad parengtas Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 10 punkto pakeitimas (2018-11-28 sprendimo projekto Nr. T1-288), kuris bus svarstomas š. m. gruodžio 20 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdyje.

Pakeitimu panaikinama galimybė prašymus mokykloms teikti registruotais laiškais. Plačiau apie pakeitimą galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipeda.lt).

Šiuo metu baigiama rengti informacinė priėmimo į mokyklas sistema, kurios pagrindu bus teikiami prašymai 2019–2020 mokslo metams, todėl rašytinių prašymų nešti į mokyklas nereikės.

Konkretus veiksmų grafikas bus sudarytas ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio 21 d. Tikėtina, kad, išbandžius informacinę sistemą, priėmimo procesai bus pradėti 2019 m. vasario–kovo mėnesiais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu patvirtinus prašymų priėmimų pradžią.

Apie informacinės priėmimo sistemos diegimo terminus ir prašymų registravimo principus gyventojams informacija bus teikiama savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

 

DĖL LAISVŲ VIETŲ GIMNAZIJOJE :

prašymų į 1 kl. gauta 109, priimta 78, į 5 kl. gauta 61, priimta 52, į I gimnazijos klasę gauta 43 prašymai, priimta 42.

Šiuo metu laisvų vietų yra šiose klasėse (2018-2019 m.m.):

1 kl. – neturime;

2 kl. – 1 vieta;

3 kl. – neturime;

4 kl. - 2 vietas;

5 kl. - 8 vietos;

6 kl. - 6 vietos;

7 kl. – 5 vietos;

8 kl. – 10 vietų;

I kl. - 10 vietų;

II kl. - 9 vietas;

III kl. - 7 vietas;

IV kl. - 10 vietų.

 

PRIDEDAMA:

PRAŠYMO MOKYTIS FORMA 7-14 m. mokiniui

PRAŠYMO MOKYTIS FORMA 14-18 (19) m. mokiniui

PRAŠYMO TĘSTI MOKYMĄSI FORMA 5 klasėje

PRAŠYMO TĘSTI MOKYMĄSI FORMA I ir III gimnazijos klasėse

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS

PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS

KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2018–2019 MOKSLO METAIS