Informacija dėl tėvų laikino išvykimo iš LR

Atnaujinta: 2016 lapkričio 27

Gerbiami Tėveliai!

            Klaipėdos miesto Vaiko teisių apsaugos skyrius Jus informuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.1587 str. 1d. tėvai yra savo nepilnamečių vaikų atstovai pagal įstatymus; 3.165 str. 1d. tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu (Žin., 2000, Nr. 74-2262). Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 3 str. teigia, kad teisėti vaiko atstovai yra tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir kiti asmenys, kurie pagal įstatymą ar kitą teisės aktą privalo rūpintis vaiku, jį auklėti, globoti, jam atstovauti, ginti jo teises ir teisėtus interesus (Žin., 2006-06-28, Nr. 72-2688).

            Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007-06-02, Nr. 61-2360) numato vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymą tėvų prašymu (IV skirsnis, 25 punktas. Vaiko tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų laikino išvykimo iš LR laikotarpiu, palikdami savo vaiką prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui turi kreiptis į Vaiko teisių apsaugos skyrių pagal tėvų deklaruotą gyvenamąją vietą). Šiuo atveju vaiko globos (rūpybos) išmoka neskiriama. Vaiko išlaikymu rūpinasi tėvai.

            Vaiko tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Rašytinį prašymą;

2. Vaiko gimimo liudijimo kopiją;

3. Tėvų ir siūlomo fizinio asmens prižiūrėti vaiką asmens tapatybės kortelės kopiją ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

4. Siūlomo fizinio asmens sveikatos pažymą 046/a (kreiptis į šeimos gydytoją);

5. Kartu su siūlomu fiziniu asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus.

            Skyrius užpildo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą bei kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl siūlomo fizinio asmens prižiūrėti vaiką teistumo. Paaiškėjus, kad siūlomas fizinis asmuo netinka tapti vaiko globėju (rūpintoju), skyrius turi teisę siūlyti tėvams pasirinkti kitą fizinį asmenį.

            Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Klaipėdos miesto Vaiko teisių apsaugos skyrių adresu I. Kanto g. 11, Klaipėda.

            Telefonas pasiteiravimui (8 46) 41 22 83 darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val. Penktadieniais klientų priėmimas nuo 8.00 iki 12 val.