Priėmimas į gimnaziją

Atnaujinta: 2019 Gegužė 09

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2019–2020 MOKSLO METAMS (ATNAUJINTA!)

              Pranešame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-25 įsakymu Nr. AD1-183 nustatyta, kad prašymai mokytis 2019–2020 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“ , pradedami registruoti:

  • nuo š. m. vasario 7 d. 10 val. į I–IV gimnazines klases, 9–10 jaunimo ir specialiąsias klases, I–III socialinių įgūdžių ugdymo klases;
  • nuo š. m. vasario 12 d. 10 val. į 6–8 klases;
  • nuo š. m. vasario 19 d. 10 val. į 5 klases;
  • nuo š. m. vasario 26 d. 10 val. į 2–4 klases;
  • nuo š. m. kovo 5 d. 10 val. į 1 klases.

Prašymai Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio, iš pradinio į pagrindinio, iš pagrindinio į vidurinio).

Į gimnazijas tautinių mažumų mokiniams (įskaitant vokiečių tautinių mažumų mokinius, pageidaujančius mokytis vokiečių kalbos) priimami asmenys, užregistravę prašymus Sistemoje. Jeigu norinčiųjų mokytis yra daugiau nei laisvų vietų, pirmiausia priimami visi asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje gimnazijoje, Savivaldybės teritorijoje gyvenantys tautinių mažumų ir kiti asmenys, kurių broliai ir seserys prašymų pateikimo metu jau mokosi toje gimnazijoje;

TEIKTI PRAŠYMUS ČIA: https://svietimas.klaipeda.lt/

PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS

ĮSAKYMAS DĖL PRAŠYMŲ MOKYTIS 2019–2020 MOKSLO METAIS REGISTRAVIMO PRADŽIOS

KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2019–2020 MOKSLO METAMS

 

 

 

 

 

DĖL LAISVŲ VIETŲ GIMNAZIJOJE :

prašymų į 1 kl. gauta 109, priimta 78, į 5 kl. gauta 61, priimta 52, į I gimnazijos klasę gauta 43 prašymai, priimta 42.

Šiuo metu laisvų vietų yra šiose klasėse (2018-2019 m.m.):

1 kl. – neturime;

2 kl. – neturime;

3 kl. – neturime;

4 kl. - neturime;

5 kl. - 8 vietos;

6 kl. - 6 vietos;

7 kl. – 5 vietos;

8 kl. – 10 vietų;

I kl. - 10 vietų;

II kl. - 9 vietas;

III kl. - 7 vietas;

IV kl. - 10 vietų.