Priėmimas į gimnaziją

Atnaujinta: 2018 birželio 27
Būsimų pirmokų tėvelių dėmesiui !!!
 
 

DĖL LAISVŲ VIETŲ GIMNAZIJOJE :

prašymų į 1 kl. gauta 109, priimta 78, į 5 kl. gauta 61, priimta 52, į I gimnazijos klasę gauta 43 prašymai, priimta 42.

Šiuo metu laisvų vietų yra šiose klasėse (2018-2019 m.m.):

1 kl. – neturime;

2 kl. – 1 vieta;

3 kl. – neturime;

4 kl. - 2 vietas;

5 kl. - 8 vietos;

6 kl. - 6 vietos;

7 kl. – 5 vietos;

8 kl. – 10 vietų;

I kl. - 10 vietų;

II kl. - 9 vietas;

III kl. - 7 vietas;

IV kl. - 10 vietų.

MOKSLEIVIŲ PRIĖMIMAS 2018-2019 M.M.

  1. Prašymai mokytis gimnazijoje kitiems mokslo metams teikiami asmeniškai ar registruotu laišku. Informuojame, kad patvirtintas Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašo pakeitimas (2018-01-25 Nr. T2-12), kuriuo nustatoma galimybė prašymus registruotais laiškais mokykloms siųsti anksčiau nei nustatyta pirmoji prašymų priėmimo diena. Taip pat numatoma, kad pirmąją prašymų registravimo dieną mokyklose pirmiausia įregistruojami registruotu laišku atsiųsti prašymai, kurių išsiuntimo data (patvirtinta ant voko pašto antspaudu) yra ne vėlesnė ar ta pati kaip pirmoji prašymų priėmimo diena. Siekiant sumažinti „gyvas“ eiles prie mokyklų, rekomenduojame pasinaudoti šia galimybe. Priimame:

-        į 1 klases ir I gimnazines klases - nuo 2018 m. vasario 19 d. 8 val.

-       į 2 – 8 klases ir II – IV gimnazines klases – nuo 2018 m. vasario 21 d. 8 val.

Prašymus galima pildyti gimnazijos raštinėje arba iš anksto parsisiuntus iš žemiau pateiktos nuorodos. Prašymai įregistruojami raštinėje pateikimo metu, bet ne anksčiau nei nustatyta pirmoji prašymų priėmimo diena. Registruotu laišku gauti prašymai – per vieną darbo dieną.

Raštinės darbo laikas: I–IV d. – 8.00–16.30 val., V d. ir prieššventinėmis dienomis – 8.00–15.30 val. (pietų pertrauka –11.00–11.30 val.).

2. Pagrindinis priėmimas vykdomas birželio 10–25 d. Nagrinėjami iki birželio 9 d. įregistruoti prašymai. Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, vykdomas pavienis priėmimas, t. y. priėmimas į laisvas vietas.

3. Į gimnaziją priimami vaikai iš Klaipėdos miesto savivaldybės ir kitų savivaldybių teritorijų.

4. Pagrindinio priėmimo metu:

4.1. Pirmiausia priimami:

1) visi asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi gimnazijoje pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, pagal prašymų įregistravimo datas;

2) vokiečių tautinių mažumų asmenys, pageidaujantys mokytis vokiečių kalbos, t. y. vokiečių tautybės vaikai, vaikai, kurių vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) arba senelių yra vokiečių tautybės, arba priklauso vokiečių tautinėms bendrijoms, pagal prašymų įregistravimo datas.

4.2. Vėliau priimami asmenys, kuriems suteikta pirmumo teisė:

1) našlaičiai;

2) vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi gimnazijoje.

Šios priežastys yra lygiavertės ir asmenys priimami iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas.

4.3. Kiti asmenys priimami pagal prašymų įregistravimo datas, priėmus pirmumo teisę turinčius asmenis.

 

5. Priėmimo dokumentai:

–      prašymas (prašymus už asmenį iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–18 metų asmenys prašymus pateikia, turėdami vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinius sutikimus);

–      asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jo kopija);

–      pirmumo teisę liudijantys dokumentai (jų kopijos);

–      specialiuosius ugdymosi poreikius įrodantys dokumentai (jų kopijos) švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

–      įgyto išsilavinimo pažymėjimas ar dokumentai, liudijantys turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijos).

 

6. Priėmimo į gimnazijos pirmąsias klases klausimais papildomai informuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Mantrimienė,

tel. 34 57 67.

 

PRIDEDAMA:

PRAŠYMO MOKYTIS FORMA 7-14 m. mokiniui

PRAŠYMO MOKYTIS FORMA 14-18 (19) m. mokiniui

PRAŠYMO TĘSTI MOKYMĄSI FORMA 5 klasėje

PRAŠYMO TĘSTI MOKYMĄSI FORMA I ir III gimnazijos klasėse

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS

PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS

KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2018–2019 MOKSLO METAIS