Priėmimas į gimnaziją

Atnaujinta: 2021 rugpjūčio 19

Kviečiame susipažinti su mūsų gimnazija! 

 

Gimnazijos lankstinukas. Spausti čia.

Kviečiame pasižiūrėti filmuką apie gimnaziją. Spausti čia.

 

INFORMACIJA DĖL REGISTRACIJOS Į MOKYKLAS 2021–2022 MOKSLO METAMS

 

VYKSTA PAVIENIS PRIĖMIMAS

TEIKTI PRAŠYMUS ČIA:  https://svietimas.klaipeda.lt/

Priimamų mokinių į 2-8, I-IV klases vokiečių kalbos žinių patikrinimas vyks 2021 m. RUGPJŪČIO 23 d. 10.00 val. 316 kab.  Patikrinimui registruotis e. paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDĖTIS

Konsultuojantis asmuo gimnazijoje: raštinės administratorė Jolita Bakanauskaitė tel. 8 46 346 249 arba  8 686 18256 

 

BENDRA INFORMACIJA                                                                                                                                   

Prašymai Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio ugdymo programą (į 1 klasę), iš pradinio į pagrindinio ugdymo programą (į 5 klasę), iš pagrindinio į vidurinio ugdymo programą (į 11 klasę)).

Į gimnazijas tautinių mažumų mokiniams (įskaitant vokiečių tautinių mažumų mokinius, pageidaujančius mokytis vokiečių kalbos) priimami asmenys, užregistravę prašymus Sistemoje. Jeigu norinčiųjų mokytis yra daugiau nei laisvų vietų, pirmiausia priimami visi asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje gimnazijoje, Savivaldybės teritorijoje gyvenantys tautinių mažumų ir kiti asmenys, kurių broliai ir seserys prašymų pateikimo metu jau mokosi toje gimnazijoje; į 2–8, I–IV klases organizuojamas ir vykdomas kandidatų  vokiečių kalbos mokėjimo vertinimas. 

Prašymus mokytis Savivaldybės mokyklose registruoti Sistemoje gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos, ir asmenys, turintys leidimus laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl išskirtinių, bet objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės administracijai Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, Klaipėda). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje.

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, prašymus turi registruoti Sistemoje asmeniškai. Jie gali laisvai rinktis ne daugiau kaip 3 savivaldybės mokyklas (priskirtų mokyklų šiai asmenų grupei nėra). Minėti asmenys bus priimami į mokyklų laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis.

PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2021–2022 MOKSLO METAMS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKIRTOS APTARNAVIMO TERITORIJOS

ĮSAKYMAS DĖL PRAŠYMŲ MOKYTIS 2021–2022 MOKSLO METAIS REGISTRAVIMO PRADŽIOS

ĮSAKYMAS DĖL PAGRINDINIO PRIĖMIMO Į MOKYKLAS MOKYTIS 2021–2022 MOKSLO METAIS VYKDYMO TERMINŲ NUSTATYMO

 PRIĖMIMO Į MOKYKLAS ORGANIZAVIMO 2021 METAIS PRIEMONIŲ PLANAS

 

KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2020–2021 MOKSLO METAMS

 LAISVOS VIETOS ŠIEMS MOKSLO  METAMS (2020-2021m.m.)