Priėmimas į gimnaziją

Atnaujinta: 2019 sausio 02

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2019–2020 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad pradėti informacinės priėmimo į mokyklas sistemos diegimo darbai. Šios sistemos pagrindu bus teikiami prašymai mokytis nuo 2019–2020 mokslų metų (t. y. nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.), todėl rašytinių prašymų į mokyklas asmeniškai nešti nereikia. Taip pat primename, kad galimybė teikti prašymus registruotais laiškais yra panaikinta.

Siekiant užtikrinti sklandų prašymų teikimo procesą, planuojama jį organizuoti etapiškai:

  • pirmiausia bus sudaryta galimybė prašymus sistemoje registruoti į vyresniąsias klases (apie 2019 m. vasario mėnesį);
  • kiekvieną savaitę bus įvedamos galimybės prašymus registruoti į žemesnes klases;
  • registracijas į 1-ąsias klases planuojama organizuoti kovo mėnesio pirmąją savaitę.

Konkrečias prašymų registravimo sistemoje pradžios datas nustatys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ir apie tai gyventojai bus informuojami savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 

DĖL LAISVŲ VIETŲ GIMNAZIJOJE :

prašymų į 1 kl. gauta 109, priimta 78, į 5 kl. gauta 61, priimta 52, į I gimnazijos klasę gauta 43 prašymai, priimta 42.

Šiuo metu laisvų vietų yra šiose klasėse (2018-2019 m.m.):

1 kl. – neturime;

2 kl. – 1 vieta;

3 kl. – neturime;

4 kl. - 2 vietas;

5 kl. - 8 vietos;

6 kl. - 6 vietos;

7 kl. – 5 vietos;

8 kl. – 10 vietų;

I kl. - 10 vietų;

II kl. - 9 vietas;

III kl. - 7 vietas;

IV kl. - 10 vietų.

 

PRIDEDAMA:

PRAŠYMO MOKYTIS FORMA 7-14 m. mokiniui

PRAŠYMO MOKYTIS FORMA 14-18 (19) m. mokiniui

PRAŠYMO TĘSTI MOKYMĄSI FORMA 5 klasėje

PRAŠYMO TĘSTI MOKYMĄSI FORMA I ir III gimnazijos klasėse

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS

PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS

KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2018–2019 MOKSLO METAIS