Priėmimas į gimnaziją

Atnaujinta: 2022 balandžio 29

Kviečiame susipažinti su mūsų gimnazija! 

Gimnazijos lankstinukas. Spausti čia.

Kviečiame pasižiūrėti filmuką apie gimnaziją. Spausti čia.

 

INFORMACIJA DĖL REGISTRACIJOS Į MOKYKLAS 2022–2023 MOKSLO METAMS

 

Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2022–2023 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.lt) nuo 2022 m.:

  1. Kovo 1 d. 10 val. į 9 klases (registruotis reikia tik naujai atvykstantiems mokinimas, taip pat pateikti rašymą dėl vokiečių kalbos žinių patikrinimo, tęsiant mokslą Hermano Zudermanoje gimnazijoje registruotis nereikia)
  2. Kovo 2 d. 10 val. į 10–12 klases. (registruotis reikia visiems būsimų 11 kl. mokiniams per saviavldybės mokinių priėmimo sistemą,  į būsimas 10, 12 kl.  tęsiant mokslą mūsų gimnazijoje registruotis nereikia).
  3. Kovo 3 d. 10 val. į 1 klases.
  4. Kovo 7 d. 10 val. į 2–4 ir 6–8 klases. (registruotis tik naujai atvykstantiems mokiniams, taip pat reikia pateikti prašymą dėl vokiečių k. žinių patikrinimo)
  5. Kovo 8 d. 10 val. į 5 klases. (registruotis reikia visiems būsimų 5 kl. mokiniams per saviavldybės mokinių priėmimo sistemą, naujai atvykstantiems mokiniams reikia registruotis dėl vokiečių k. žinių patikrinimo)

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/ ).

TEIKTI PRAŠYMUS ČIA:  https://svietimas.klaipeda.lt/

ĮSAKYMAS DĖL PRAŠYMŲ MOKYTIS 2022–2023 MOKSLO METAIS REGISTRAVIMO PRADŽIOS

PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS ORGANIZAVIMO 2022 METAIS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

ATNAUJINTA INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS MOKYTIS 2022–2023 MOKSLO METAIS INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS MOKYTIS 2022–2023 MOKSLO METAIS

 

GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDĖTIS

Konsultuojantis asmuo gimnazijoje: raštinės administratorė Eglė Ropolienė tel. 8 46 346 249 arba  8 686 18256 

 

SVARBI  INFORMACIJA                                                                                                                                   

Prašymai Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio ugdymo programą (į 1 klasę), iš pradinio į pagrindinio ugdymo programą (į 5 klasę), iš pagrindinio į vidurinio ugdymo programą (į 11 klasę)).

Į gimnazijas tautinių mažumų mokiniams (įskaitant vokiečių tautinių mažumų mokinius, pageidaujančius mokytis vokiečių kalbos) priimami asmenys, užregistravę prašymus Sistemoje. Jeigu norinčiųjų mokytis yra daugiau nei laisvų vietų, pirmiausia priimami visi asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje gimnazijoje, Savivaldybės teritorijoje gyvenantys tautinių mažumų ir kiti asmenys, kurių broliai ir seserys prašymų pateikimo metu jau mokosi toje gimnazijoje; į 2–8, I–IV klases organizuojamas ir vykdomas kandidatų  vokiečių kalbos mokėjimo vertinimas. 

Prašymus mokytis Savivaldybės mokyklose registruoti Sistemoje gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos, ir asmenys, turintys leidimus laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl išskirtinių, bet objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės administracijai Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, Klaipėda). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje.

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, prašymus turi registruoti Sistemoje asmeniškai. Jie gali laisvai rinktis ne daugiau kaip 3 savivaldybės mokyklas (priskirtų mokyklų šiai asmenų grupei nėra). Minėti asmenys bus priimami į mokyklų laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis.

 

 

2021-2022 m.m. 

KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2021–2022 MOKSLO METAMS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKIRTOS APTARNAVIMO TERITORIJOS

LAISVOS VIETOS 2021-2022 m.m.