Transporto išlaidų kompensavimas

Atnaujinta: 2016 lapkričio 27

 

SVARBIAUSIA INFORMACIJA

 MOKINIAMS, TĖVAMS IR KLASĖS VADOVAMS

DĖL TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO (PAVĖŽĖJIMO)

1. Važiavimo išlaidos kompensuojamos kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems Gimnazijos mokiniams, darbo dienomis važiuojantiems į Gimnaziją iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais.

2. Mokiniams negali būti kompensuojamos transporto išlaidos, patirtos atvykimui į Gimnaziją ir grįžimui iš jos, kada mokinys važiuoja maršrutiniu taksi arba kita nereguliaraus susisiekimo transporto priemone, neišvardinta LR Transporto lengvatų įstatyme.

3. Mokinio tėvai (įstatyminiai atstovai), pageidaujantys naudotis transporto išlaidų kompensavimu,  mokslo metų pradžioje (iki rugsėjo 6 dienos) pateikia prašymą Gimnazijos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui, nurodydami vaiko vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, važiavimo maršrutą, mokinio pažymėjimo numerį ir banko sąskaitą. Prašymo pavyzdį pasiimti iš socialinės pedagogės arba klasės vadovo.

4. Važiavimo išlaidos į Gimnaziją ir atgal kompensuojamos už praėjusį mėnesį.

5. Mokiniai nuo 7 iki 10 metų turi pateikti bilietus, kuriems pritaikyta 50% nuolaida.

6. Mokinys perka važiavimo keleiviniu transportu bilietus ir, mėnesiui pasibaigus (iki einamojo mėnesio 3 dienos), eilės tvarka suklijuotus važiavimo bilietus (mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu), pateikia klasės vadovui. Važiavimo bilietuose turi būti nurodytas maršrutas, važiavimo laikas, data; negali būti taisymų. Bilietų klijavimo formą pasiimti iš socialinės pedagogės arba klasės vadovo.

7. Mokinys atsakingas už važiavimo bilietų pateikimą klasės vadovui nustatytu laiku.

8. Klasės vadovas:

     8.1. atsakingas už pateiktų bilietų kiekį, kuris turi atitikti mokinio lankomumą;

     8.2. patikrina ar mokinio pateiktų bilietų sumaeurais yra teisinga;

     8.3. savo parašu patvirtina informacijos teisingumą;

     8.4. sutvarkytus bilietus už praėjusį mėnesį pateikia klasės vadovui arba Gimnazijos pavaduotojai ūkio reikalams iki einamojo mėnesio 5 d.