Sveikatos priežiūros specialistas

Atnaujinta: 2019 Vasario 04

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Eglė Astrauskaitė

Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos:

  • Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų teikimas mokytojams, mokiniams ir jų tėvams.
  • Informacijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose ir pan.) mokyklos bendruomenei.
  • Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant.
  • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą ir sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
  • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.
  • Informacijos apie kasmetinius mokinių profilaktinius sveikatos patikrinimus pateikimas. mokyklos bendruomenei bei sveikatos biurui 1 kartą per metus.
  • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius.
  • Alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo ir kt. paplitimo nustatymas.
  • Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.
  • Pirmosios medicininės pagalbos teikimas ir koordinavimas.

SVEIKATOS SPECIALISTĖS

DARBO GRAFIKAS 2019 m. II pusmetis

SAVAITĖS DIENOS

 

DARBO LAIKAS

PIETŲ PERTRAUKA

Pirmadienis

8.00 - 17.00

12.00 - 12.30

Antradienis

8.00 - 17.00

12.00 - 12.30

Trečiadienis

8.00 - 17.30

12.00 - 12.30

Ketvirtadienis

-

-

Penktadienis

8.00 - 17.00

12.00 - 12.30