Sveikatos priežiūros specialistas

Atnaujinta: 2017 sausio 16

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Eglė Astrauskaitė

 

Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos:

 

  • Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų teikimas mokytojams, mokiniams ir jų tėvams.
  • Informacijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose ir pan.) mokyklos bendruomenei.
  • Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant.
  • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą ir sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
  • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.
  • Informacijos apie kasmetinius mokinių profilaktinius sveikatos patikrinimus pateikimas. mokyklos bendruomenei bei sveikatos biurui 1 kartą per metus.
  • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius.
  • Alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo ir kt. paplitimo nustatymas.
  • Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.
  • Pirmosios medicininės pagalbos teikimas ir koordinavimas.

 

SVEIKATOS SPECIALISTĖS

DARBO GRAFIKAS 2017 m. I pusmetis

DARBO LAIKAS PIETŲ PERTRAUKA
Pirmadienis 8.00-16.24 12.00-12.30
Antradienis 12.30-17.00 -
Trečiadienis 8.00-16.00 12.00-12.30
Ketvirtadienis - -
Penktadienis 8.00-16.00 12.00-12.30