Socialinis pedagogas

Atnaujinta: 2016 lapkričio 27

Socialinė pedagogė Vilma Morkūnienė, kab. 202, tel. (846) 34 57 67

Socialinio pedagogo darbo laikas

I - IV 8.00-15.00 val.
V 8.00-14.00 val..

Socialinė pedagogė:

 • Įvertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais;
 • Aiškinasi, kodėl kyla tos problemos ir stengiasi pašalinti jų priežastis;
 • Padeda vaikams geriau suprasti save ir kitus, savo pareigas, rasti būdus kaip įveikti iškilusias problemas, sunkumus;
 • Gina vaikų teises, padeda užtikrinti jų saugumą;
 • Dirba su vaikais, kurie linkę pažeidinėti gimnazijos vidaus darbo tvarkos ir mokinių elgesio taisykles, linkę į kitus teisės pažeidimus;
 • Renka informaciją apie gimnazijos vaikus, su kuriais dirba, kuriems reikalinga pagalba;
 • Būna tarpininkas tarp vaiko ir jo šeimos, mokinio ir jo mokytojo, tuo metu, kai tarp jų iškyla konfliktas ir jie nebegali sutarti;
 • Koordinuoja mokinių nemokamą maitinimą ir aprūpinimą mokinio reikmenimis, teikia informaciją apie socialinę paramą.

Darbo formos:

 • Konsultuoja (kalbasi su vaiku, tėvais, mokytojais) darbo kabinete;
 • Kartu su klasės auklėtoju lankosi vaiko namuose, kalbasi su jo tėvais;
 • Dirba (kalbasi, renka informaciją) kartu su dalykų mokytojais, klasių auklėtojais, gimnazijos psichologe, spec. pedagoge, gimnazijos administracija;
 • Dalyvauja klasių valandėlėse;
 • Lankosi pamokoje,  kituose užsiėmimuose ir stebi vaiko elgesį, darbą;
 • Bendrauja ir bendradarbiauja su Vaikų teisių apsaugos tarnyba, Šeimos ir vaiko gerovės centru, II Policijos Komisariatu, Nepilnamečių reikalų inspektore;
 • Bendradarbiauja su įvairiomis pagalbą teikiančiomis organizacijomis;
 • Dalyvauja tėvų susirinkimuose;
 • Atlieka įvairius tyrimus;
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

 

Informacija tėvams dėl socialinės paramos

Informacija dėl transporto išlaidų kompensavimo

Vaiko laikinoji globa