Ugdymas karjerai

Atnaujinta: 2017 rugpjūčio 25

Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią. Kelią į asmeninę laimę, kelią į sėkmingos karjeros viršūnę.                                                                                                         D. S Džordanas

 

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Nuo 2012 metų rugsėjo mėnesio iki 2015 metų gegužės mėnesio mūsų gimnazija dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “. Projekto įgyvendinimo metu gimnazijos mokiniams buvo teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos. Ši veikla ir toliau bus tęsiama.

Ugdymo karjerai paslaugas mokykloje teikia: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Kačinienė (202a kab.), socialinė pedagogė Rasa Mantrimienė (202 kab.), gimnazijos psichologė Sidona Balykova (325 kab.), skaityklos vedėja Ramunė Šamonskienė; taip pat klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai. Ugdymas karjerai įgyvendinamas visų dalykų pamokose, klasės valandėlėse, neformaliojo švietimo užsiėmimuose bei netradicinio ugdymo dienomis.

Tikimės mokytojų, mokinių, tėvelių ir kitų bendruomenės narių aktyvaus dalyvavimo, o taip pat kviečiame apsilankyti projekto metu sukurtoje mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje www.mukis.lt.

 

UGDYMO KARJERAI VEIKLŲ PLANAS 2017 - 2018 m.m.

 

Individualios konsultacijos pirmadienį ir trečiadienį nuo 13 val. - 15 val.

Karjeros plano pavyzdys

Individualaus ugdymo planas

Ilgalaikis karjeros veiklų planas

Studijos Vokietijoje

Naudingos nuorodos

Priėmimo sąlygos 2015-2016 m.

„Studijos ES šalyse: kaip pasirinkti ir įstoti?“

,,Sužinok objektyvią informaciją apie studijų programų kokybę Lietuvoje"

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

 logo01-1.png