Vaiko gerovės komisija

Atnaujinta: 2017 Rugsėjis 05

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

  1. Rasa Mantrimienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;
  2. Felicija Jurkuvienė, specialioji pedagogė – pirmininko pavaduotoja;
  3. Inga Mockienė, pradinių klasių mokytoja – sekretorė;
  4. Vilma Morkūnienė, socialinė pedagogė – narė;
  5. Sidona Balykova, psichologė – narė;
  6. Sigita Vainorienė, logopedė, specialioji pedagogė – narė;
  7. Eglė Astrauskaitė, mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – narė;
  8. Lina Breznik, 8ª klasės vadovė – narė.