Vaiko gerovės komisija

Atnaujinta: 2020 rugsėjo 28

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

1. Rasa Mantrimienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;

2. Vilma Morkūnienė, socialinė pedagogė – pirmininko pavaduotoja;

3. Inga Mockienė, pradinių klasių mokytoja – sekretorė;

4. Felicija Jurkuvienė, specialioji pedagogė – narė;

5. Indrė Petrošiūtė, psichologė – narė;

6. Sigita Vainorienė, logopedė, specialioji pedagogė – narė;

7. Vesta Šumilova, mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – narė.