Vaiko gerovės komisija

Atnaujinta: 2022 kovo 29

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

1. Sigita Derkintienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;

2. Vilma Morkūnienė, socialinė pedagogė – pirmininko pavaduotoja;

3. Inga Mockienė, pradinių klasių mokytoja – sekretorė;

4. Indrė Petrošiūtė, psichologė – narė;

5. Žydrūnė Daržinskienė, specialioji pedagogė – narė;

6. Sigita Vainorienė, logopedė – narė;

7. Vesta Šumilova, mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – narė.