Tėvų klubas

Atnaujinta: 2017 sausio 28

         Hermano Zudermano gimnazijoje įkurtas Tėvų klubas – nuolat veikianti mokyklos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenės savivaldos institucija, jungianti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) aktualiems gimnazijos veiklos uždaviniams spręsti. Tėvų klubas sieks atstovauti visiems gimnazijos mokinių tėvams, priims sprendimus svarbiausiais Gimnazijos veiklos klausimais; inicijuos šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą, teiks siūlymus gimnazijos tarybai ir administracijai, dalyvaus ugdymo proceso organizavimo tobulinime. Tėvų klubas stengsis plėtoti gimnazijos bendruomenės kultūrinę, sportinę, sveikatingumo veiklą, padės spręsti mokinių sveikatingumo, maitinimo, saugumo, higienos, lankomumo, drausmės problemas. Viena iš Tėvų klubo funkcijų – padėti spręsti ūkinius bei finansinius gimnazijos klausimus, skatinti tėvus teikti paramą gimnazijai. Tėvų klubas talkins gimnazijai organizuojant tėvų švietimą, skleidžiant švietimo naujoves tėvų bendruomenėje.

 

Tėvų klubo nuostatai

 

Tėvų klubas 2016-2017 m. m.

1a Jovita Bernotė
1b Rasa Kvasytė
1c Ineta Zimkuvienė
2a Asta Tutlienė
2b Žaneta Hochleitner
2c Airida Petkevičienė
3a Aušra Smičiutė Butkevičienė
3b  ​Jurgita Šmitienė
4a Maria Žvinakienė
4b Aida Mikutytė Bernickienė
5a Renata Norvaišienė
5b Jurgita Burbaitė
6a Vaiva Pabrėžienė
6b Alina Gukauskienė
7a Dalia Pleskovienė
7b Marius Knabikas
8a Virginija Viršilienė
8b Inga Armonaitienė
Ia Ieva Paršikova
IIa Jolanta Jonauskienė
IIb Aida Kaupienė
IIIa Rasa Povilaitienė    
IIIb Rita Vaišvilienė
IVa Alina Gukauskienė
IVb Jurgita Miškinienė