Mokinių parlamentas

Atnaujinta: 2016 lapkričio 27

(iš Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. AD1-2447)

Mokinių parlamentas – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Mokinių parlamentą sudaro I–IV gimnazinių klasių mokinių susirinkimų atviru balsavimu išrinkti ir deleguoti atstovai (iš kiekvienos klasės po vieną).

Mokinių parlamento prezidentas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami parlamento narių pirmajame posėdyje atviru balsavimu. Mokinių parlamento posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokinių parlamento posėdis.

Mokinių parlamento nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su mokinių parlamento nario pareigomis.

Mokinių parlamentas:

  • organizuoja savanorių judėjimą;
  • atstovauja mokinių interesams Taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises Gimnazijoje;
  • rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Gimnazijoje;
  • dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus
  • padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
  • svarsto Gimnazijos direktoriaus arkuruojančio direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus
  • teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo vaikų švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;

 

Mokinių parlamentas:

Kornelija Grabytė III b kl. – pirmininkė

Aleksandra Altuchova IIb kl. – pavaduotoja

Gabrielė Špiegytė – Ia kl.

Leticija Uznytė Ia kl.

Rugilė Šalkauskaitė Ib kl.

Kornelija Gedgaudaitė Ib kl.

Giedrė Kaupaitė Ib kl.

Kotryna Petrutytė Ib kl.

Justina Petrutytė Ib kl.

Rolandas Pocys Ib kl.

Ramunė Juknevičiūtė IIa kl.

Greta Stripinytė IIa kl.

Greta Jurevičiūtė IIa kl.

Irginta Razmaitė IIa kl.

Marta Povilaitytė IIa kl.

Emilija Lendraitytė IIa kl.

Karolina Blaževičiūtė IIb kl.