Mokinių parlamentas

Atnaujinta: 2019 spalio 10

(iš Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. AD1-2447)

Mokinių parlamentas – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Mokinių parlamentą sudaro I–IV gimnazinių klasių mokinių susirinkimų atviru balsavimu išrinkti ir deleguoti atstovai (iš kiekvienos klasės po vieną).

Mokinių parlamento prezidentas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami parlamento narių pirmajame posėdyje atviru balsavimu. Mokinių parlamento posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokinių parlamento posėdis.

Mokinių parlamento nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su mokinių parlamento nario pareigomis.

Mokinių parlamentas:

  • organizuoja savanorių judėjimą;
  • atstovauja mokinių interesams Taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises Gimnazijoje;
  • rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Gimnazijoje;
  • dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus
  • padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
  • svarsto Gimnazijos direktoriaus arkuruojančio direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus
  • teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo vaikų švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;

 

MOKINIŲ PARLAMENTO NARIAI

2019-2020 m. m.

 

Izidė Marcinkutė - pirminkė  IIa

Austėja Kuprytė - pavaduotoja IIa

Ugnė Blekaitytė IIa

Gustė Židžiūnaitė IIa

Ieva Zabulionytė IIa

Klara Müller IIa

Joris Meyer IIa

Vilius Sivickis IIa

Povilas Rėbžda IIa

Gabija Želvytė IIa

Patricija Šleiniūtė IIa

Skaistė Sabaliūnaitė IIa

Uršulė Knabikaitė IIb

Emilija Dambrauskaitė IIb

Dovydas Klimčiukas IIb

Justas Malakauskas IIb

Nida Paulauskaitė IIb

Gabrielė Miškinytė IIb

Gvidas Kubilius IIb

Adenas Tuma IIb

Nojus Kubilius IIb

Meda Alseikaitė IIb

Auksė Lipnickaitė IIb

Tautvydas Špiegis IIb

Viktorija Kuprytė IIb

Edvardas Vlasovas IIb

Lėja Barbora Aničaitė Ia

Gabrielė Grakulskytė Ia

Vitalija Proškinaitė Ia

Tadas Lekšas Ia

Mykolas Miškinis Ia

Deimantė Rindeikytė IIIb

Sofija Dobrovolskytė IIIb

Mingailė Agurkytė IIIa