Mokinių parlamentas

Atnaujinta: 2017 Spalio 16

(iš Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. AD1-2447)

Mokinių parlamentas – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Mokinių parlamentą sudaro I–IV gimnazinių klasių mokinių susirinkimų atviru balsavimu išrinkti ir deleguoti atstovai (iš kiekvienos klasės po vieną).

Mokinių parlamento prezidentas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami parlamento narių pirmajame posėdyje atviru balsavimu. Mokinių parlamento posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokinių parlamento posėdis.

Mokinių parlamento nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su mokinių parlamento nario pareigomis.

Mokinių parlamentas:

  • organizuoja savanorių judėjimą;
  • atstovauja mokinių interesams Taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises Gimnazijoje;
  • rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Gimnazijoje;
  • dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus
  • padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
  • svarsto Gimnazijos direktoriaus arkuruojančio direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus
  • teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo vaikų švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;

 

MOKINIŲ PARLAMENTO NARIAI

2017-2018 m. m.

 

Greta Janavičiūtė   IIIa – pirmininkė

Vincentas Songaila   IIIa – pavaduotojas

Vita Kučmaitė   IIIa

Astijus Kundrotas   IIIa

Rugilė Šalkauskaitė   IIIb

Vaidimantė Grudytė   IIIa

Lauryna Urbonaitė   IIIb

Gabrielė Špiegytė   IIIa        

Kornelija Gedgaudaitė   IIIb

Giedrė Kaupaitė   IIIb

Justina Petrutytė   IIIb

Kotryna Jonušauskaitė   Ia

Brigita Juodelytė   IIa

Augustė Skyraitė   Ia

Erika Vaškytė   IIIb

Viktorija Paršikova   IIa

Ema Lavrenovaitė   Ib

Dovilė Kalinauskaitė   Ia

Neila Lavrenovaitė   Ib

Austėja Kuprytė   8a

Izidė Marcinkutė   8a

Augustė Vainaitė   IIa

Juozas Skarbalius 8a

Vilius Sivickis   8a

Ugnė Norvaišaitė   Ib

Adenas Tumas   8b

Nedas Tatulis   IIIb

Ugnė Šličiūtė   IIIb

Kotryna Petrutytė   IIIb

Emilija Dambrauskaitė   8b

Mintė Lesauskytė   IIa